Kennismaking

Aangenaam – Maart 2017

Ik wil mijzelf graag aan nieuwe bezoekers van deze site voorstellen. Mijn naam is Bert Boersma. Ik ben 71 jaar, ben getrouwd met Ina, en heb 3 zonen. Door genade mag ik weten een kind van God te zijn. Ik ben opgegroeid in de Geref. Kerk, waarvan ik een meelevend lid was. Ik moest altijd twee keer naar de kerk. Toen ik twaalf was ging ik met mijn leeftijdsgenoten naar de Geref. knapen vereniging, en wanneer je 16 werd, mocht je naar de jongelings vereniging, waar ik ook naartoe ben geweest.

Toen ik 20 jaar was, zat ik al op de Geref. mannenvereniging. Ik dacht dat ik daar heel wat kon leren, want daar zaten veel oudere “gereformeerde” broeders, waar, zo veronderstelde ik, heel wat van zou kunnen leren. Maar helaas bleek dat niet zo te zijn. Dit hobbelde zo wat door, totdat ik bij “toeval” eens (ca. 1980) op een Bijbelstudie terecht kwam buiten de kerk om, en daar hoorde ik heel andere dingen, dan die ik tot dan gewend was te horen.

Fanatiek als ik was, zou ik de spreker op een volgende bijeenkomst wel eens even vertellen hoe het werkelijk in elkaar stak, want volgens mij klopte er niets van wat hij allemaal verkondigde. Daartoe schreef ik alles wat hij vertelde op, compleet met teksten.

Thuisgekomen nam ik alles wat op die Bijbelstudie besproken was aan de hand van de Bijbel nogmaals door, met de bedoeling de leider van die Bijbelstudie de volgende keer terecht te wijzen op grond van het Woord. Maar tot mijn grote verbazing zat ik met mijn mond vol tanden, want alles wat ik te horen had gekregen, maar wat voor mij totaal nieuw was, klopte helemaal met Gods Woord. Wat te doen? Ik stond eigenlijk op een tweesprong in mijn leven, zo voelde het.

Ik kon gewoon doorgaan met het oude vertrouwde, wat ik gewend was, of ik kon weer naar die Bijbelstudie gaan, waarvan nu was gebleken, dat ik nog heel veel leren moest. Maar bij die tweede keuze kwam wel alles wat ik tot nog toe geleerd had op losse schroeven te staan, zo voelde het.

Toch besloot ik om weer naar die Bijbelstudie te gaan. Mijn ogen werden geopend, en ik kwam tot de ontdekking dat ik nog nooit in mijn leven mijn Heiland had aangenomen als mijn persoonlijke Verlosser. Ik kwam tot de ontdekking dat de Heere op Golgotha speciaal voor mij daar had gehangen, en dat Zijn bloed daar speciaal voor mij had gevloeid. Ik was toen 34 jaar, en altijd meelevend kerklid geweest, maar nog nooit was mij dat verteld. Ik wist toen dat ik door genade een verlost mens was geworden.


Nu, jaren later weet ik dat het de Heere Zelf was, die aan mij trok, om mij Zijn wegen bekend te maken. Ik was toen nog een baby in ‘t geloof, en moest goed kauwen en slikken, om alles te verwerken. Maar het Woord sprak duidelijk, en ik mocht daardoor groeien naar Hem. Ik leerde dat niet de kerkelijke leringen, maar alleen het Woord van God maatgevend is voor een kind van God.

Tegelijk ontdekte ik tot mijn verbazing dat in vele kerken niet het Woord, maar de eigen kerkelijke regels en tradities eigenlijk boven het Woord geplaatst worden. Ook ontdekte ik dat daardoor geen leven in de kerk, en in vele plaatselijke gemeenten mogelijk is. Want als men de tradities en de leer der kerk boven het Woord plaatst, dan is er geen groei mogelijk, dan ligt alles vast, en is er geestelijk sprake van “de dood in de pot”.

Gods Woord is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. (Hebr 4:12)

Dan komt de vraag: Willen wij ons laten vormen door dat levende Woord van God? Wanneer iets leeft, is dat aan verandering onderhevig. Dat is groei! Het zou niet best zijn dat we er lichamelijk op 30 of 60 jarige leeftijd nog als een baby zouden uitzien. Dit is geestelijk gezien precies zo! De Heere heeft in Zijn grote Liefde ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. (Efeze 1:5) Door genade heb ik mogen leren dagelijks te eten van het hemelse manna. En daarbij is Israël mij tot grote lering. Dagelijks kregen zij het manna van de Heere, en ‘s morgens vroeg moesten zij uit hun tenten kruipen, en dan moesten zij het al bukkende verzamelen. Zo mogen ook wij het Woord tot ons nemen, in die buigende gezindheid, op de knieën. En wanneer wij in die gezindheid het Woord tot ons nemen, dan zal de Heere rijk zegenen, want Hij is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken.

Dit was een korte kennismaking – Met een hartelijke groet,  Bert Boersma.

Mocht u na het lezen van een Bijbelstudie vragen hebben, dan kunt u altijd bij de schrijver terecht. Het e-mailadres boersmaklm12@gmail.com staat onder iedere Bijbelstudie.